Lidgeld

Beste ouders

Bij deze laten wij weten dat er een foutje in de kletskoewer is ingeslopen in verband met het lidgeld. 
Voor de verduidelijking: Het lidgeld bedraagt 55 euro voor het eerste kind, 50 euro voor het tweede kind en 45 euro voor de volgende kinderen. 
Gelieve eens te controleren of u het juiste bedrag hebt betaald. Indien dit het geval is, hoeft u niets te doen. 
Heeft u te weinig betaald? Gelieve dan het tekort te storten op rekeningnummer BE62 1032 2481 6261 met vermelding van 'Tekort lidgeld NAAM + GROEP'.
Heeft u te veel betaald? Laat dit dan weten aan de leiding van de groep van je kind. Zij zullen dit in orde maken. 
Heeft u nog niet betaald? Breng dit dan zo snel mogelijk in orde door het juiste bedrag te storten op bovenstaande rekeningnummer. 

Lieve groetjes
De leiding van Chiro Gierle